zamknij x
Strona kancelariatrznadel.pl ( kancelaria Warszawa ) używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno

Nasza praktyka w ramach prawa zamówień publicznych obejmuje m.in. :

• pomoc w wyborze optymalnego trybu postępowania o udzielenie zamówienia
• przygotowywanie i konsultacje treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
• doradztwo w toku postępowania a także po jego zakończeniu
• przygotowywanie i opiniowanie umowy w sprawie zamówienia publicznego
• weryfikacja każdorazowej dokumentacji przetargowej
• przygotowywanie informacji o niezgodności czynności zamawiającego z przepisami Ustawy
• przygotowywanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej w imieniu zamawiających jak i wykonawców
• tworzenie pism i stanowisk w imieniu Przystępującego
• reprezentacja zamawiających, przystępujących oraz wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi
 
Z tematyką aktywnego stosowania Prawa Zamówień Publicznych mamy do czynienia zarówno reprezentując zamawiających w organizowanych przez nich postępowaniach, jak również świadcząc obsługę prawną na rzecz wykonawców zainteresowanych udziałem w przetargach. Znajomość procedur i czynności podejmowanych przez obie strony tego procesu są gwarancją kompleksowej oferty Kancelarii w zakresie stosowania Prawa Zamówień Publicznych.